LM trade Holešov s.r.o.

telefon573 395 004 e-mailinfo@lmtrade.cz

Technologie zateplení

Zde uvádíme základní obecné zásady aplikace kontaktního zateplovacího systému. Detaily zateplení jsou součástí technologických předpisů zateplovacích systémů, popř. projektové dokumentace.

Podklad musí být čistý, pevný, suchý a rovný. Práce na vnitřních omítkách musí být ukončené. Klempířské výrobky, střešní svody, žlaby, okapové plechy musí být dostatečně předsazené před fasádu. Při aplikaci zateplovacího systému na staré omítky je nutné omítku zbavit všech volně oddělitelných částí, dutá místa oklepat a vyspravit vápenocementou maltou, popř. provést penetraci podkladu. Jestliže není původní omítka dostatečně rovná, musí se po celé ploše odstranit a vyrovnat

pracovní postup

1. Příprava lepícího tmelu

pracovní postup

2. Nanesení připraveného lepícího tmelu

po obvodě polystyrénové desky a bodově uprostřed desky

pracovní postup

3. Nalepení izolačních desek

případné spáry vyplnit PUR pěnou, nikoliv lepidlem

pracovní postup

4. Dodatečné připevnění desek talířovými hmoždinkami

 dle kotevního plánu

pracovní postup

5. Nanášení lepící stěrky

na přebroušené polystyrénové desky

pracovní postup

6. Uložení vyztužující armatury

- síťoviny ze skleněných vláken s přesahy do lepící stěrky

pracovní postup

7. Zastěrkování sklotextilní síťoviny tmelem

pracovní postup

8. Nanesení povrchové úpravy

(po 48 až 56 hod.) po případné penetraci

Sídlo firmy:

Rymická 497, Holešov - Všetuly
telefon573 395 004
e-mailinfo@lmtrade.cz